fbpx
Welcome to Glory Food Inc.
Close
725 S Brea Canyon Rd #3, Walnut, CA 91789
(909)-468-3893, (909)-581-8822
(909)-992-3495
sales@gloryfoodinc.net

See our list of ingredients below which include natural, plant based extracts and powders. We’re always updating our products so please contact us for our most current stocked items

Download this product list as an Excel file here

HERBAL EXTRACTS SPECIFICATION
Acai Berry Powder
Acanthopanar(Wu Jia Pi) P.E.15:1
Acerola Cherry) Powder
Andrographis(Chuan xin lian) P.E.10% Andrographolide
Angelica (Bai Zhi) P.E.10:1
Astragalus (Huang Qi) P.E.10:1
Atractylodes (Bai Zhu) P.E 10:1
Aucklandia (Mu Xiang) P.E.10:1
Balloon Flower (Jie Geng) P.E.10:1
Biota Seed (Bai Zi Ren) P.E.10:1
Black Garlic (SAC) P.E.10:1
Black Cohosh (HeiSheng Ma) P.E.2.5% Triterpene glycosides
Blighted Wheat (Fu Xiao Mai) P.E.10:1
Cicada Molting (Chan Tui) P.E.4:1
Cinnamon Bark ( Rou Gui) P.E.10:1
Citrus Aurantium (Zhi Shi) P.E.6%~30% Synephrine
CoQ10(Fermentation) 99%
Cnidium (She Chuan Zi) P.E.20% Osthole
Dandelion (Pu Gong Ying) P.E.4:1-4% Flavone
Diosmin (Diao Si Ming) P.E.90% Diosmin
Eleuthero Root(Ci Wu Jia) P.E.0.8% Eleutheroside B & E
Eyebright (Xiao Mi Cao) P.E.10:1
Epimedium (Yin Yang Huo) P.E.10% Icariin
Fisetin(Smoke Tree) P.E.98%
Fructus Forsythiae(Lian Chao) P.E.10:1
Gambir Plant (Guo Teng) P.E.18:1
Gastrodia (Tian Ma) P.E.3:1
Ginger Root (Sheng Jiang) P.E.5% Gingerol
Ginkgo Biloba (Yin Xing) USP39 P.E.24/6/1
Ginkgo Biloba (Yin Xing) P.E.24/6/5
Ginkgo Biloba (Yin Xing) Powder Organic
Gotu Kola (Ji Xue Cao) P.E.5% Asiaticoside & Madecassoside
Grape Seed (Pu Tao Zi) P.E.95% OPC
Green Coffee Bean P.E.50% Chlorogenic acids
Green Tea(Lv Ca) P.E.50%Polyphenols
Green Tea(Lv Ca) P.E.95% Polyphenols
Green Tea(Lv Ca) P.E.98% Polyphenols
Horstail (Wen Jing) P.E.7% Silica Acid
Honeysuckle Flower(JingYing Hua) P.E.5% Chlorogenic Acid
Job’s Tears (YiYi Ren) P.E.10:1
Jujube (Da Zhao) P.E.10:1
Maca Root (Ma Ka) Powder
Milk Thistle ( Shui Fei Ji) P.E.80% Silymarin
Mondo Grass (Mai Men Dong) P.E.10:1
Notoginseng (Tian Qi) P.E.15% Notogingseng saponins
Oat Straw (Yan Mai Cao) P.E. 20:1
Panax Ginseng (Pesticides Free) P.E.80% UV Ginsenosides
Pau D’ Arco P.E.4:1
Phytosterol 95% P.E.40.0% β-Sitosterol
Pine Bark (Song Shu Pi) P.E.95% Proanthocyanidins
Pivet Fruit (Nu Zhen Zi) P.E.10:1
Plantaginis Herba(Che Qian Chao) P.E.14:1
Policosanol 95% Octacosanol 5%
Policosanol 95% Octacosanol 10%
Policosanol 95% Octacosanol 12%
Policosanol 95% Octacosanol 30%
Policosanol 95% Octacosanol 40%
Policosanol 98% Octacosanol 50%
Policosanol 98% Octacosanol 60%
Policosanol 98% Octacosanol 70%
Poria Cum Pini Radice (Fu Shen) P.E.10:1
Prepared Soybean (Dan Dou Chi) P.E.10:1
Pygeum (Tun Huo Mu) P.E.10:1
Quercetin (Hu Pi Su) P.E.95% HPLC Anhydrous substance
Radix Lithospermi (Zi Cao) P.E.10:1
Red Sage(Dan Shen) P.E.10:1
Reishi Mushroom (Ling Zhi) P.E.30% Polysaccharides
Resveratrol (Hu Zhang) P.E.20% Trans-Resveratrol
Resveratrol (Hu Zhang) P.E.50% Trans-Resveratrol
Resveratrol (Hu Zhang) P.E. 98% Trans-Resveratrol
Resveratrol (Hu Zhang) P.E. 99% Trans-Resveratrol
Rhodiola Rosea (Hong JingTian) P.E.3% Rosavins
Rhodiola Salidrosided(Hong JingTian) P.E.1% Salidroside
Rhodiola Salidrosided(Hong JingTian) P.E.3% Salidroside
Rhodiola Salidrosided(Hong JingTian) P.E.5% Salidroside
Rosemary Leaf (Mi die xiang) P.E.6% Carnosic Acid
Rush Pith (Deng Xin Cao) P.E.10:1
Scutellaria (Huang Qi) P.E.10:1
Senna Leaf (Fan Xie Ye) P.E.2% Sennosides
Spica Prunellac (Xia Ku Cao) P.E.14:1
Stevia Leaf (Tian Ye Ju) P.E.98% Rebaudioside-A
Vitex (Man Jing Zi) P.E.10:1
Willow Bark ( Liu Pi) P.E.15% Salicin
Willow Bark ( Liu Pi) P.E.98% Salicin
White Kidney Bean (Bai Yun Dou) P.E.10:1
Wolfberry (Go Ji) P.E.50% Polysaccharides
Ziziphus Jujuba(Shuan Zhao Ren) P.E.10:1
AMINO ACIDS SPECIFICATION
Caffeine Anhydrous
D-Glucuronolactone
Ethyl Vanillin
Inositol NF35
L-Tryptophan
Vanillin Julan Brand
Vitamin K2 (MK-7)
OTHERS SPECIFICATION
Green Lip Mussel Powder
Green Lip Mussel Granular
ORGANIC SPECIFICATION
Ginkgo Biloba (Yin Xing) Powder