fbpx
Welcome to Glory Food Inc.
Close
725 S Brea Canyon Rd #3, Walnut, CA 91789
(909)-468-3893, (909)-581-8822
(909)-992-3495
sales@gloryfoodinc.net
General Health

General Health

We’re always updating our products so please contact us for our most current stocked items

General Health Solutions Specification
Anemarrhena (Zhi Mu) P.E.10:1
Angelica (Bai Zhi) P.E.10:1
Astaxanthin 1%-2%
Artemisia (Yin Chen Hao) P.E.10:1
Aucklandia (Mu Xiang) P.E.10:1
Balloon Flower (Jie Geng) P.E.10:1
Beta Arbutin 99%
Biota Seed (Bai Zi Ren) P.E.10:1
Black Garlic (SAC) P.E.10:1
Cardamom (Sha Ren) P.E.10:1
Cassia Seed(Jue Ming Zi) P.E.4:1
Cicada Molting (Chan Tui) P.E.4:1
Citrus Aurantium (Zhi shi) P.E.6%-30%
Concha Haliotidis (Shi Jue Ming) P.E. 10:1
Dandelion (Pu Gong Ying) P.E.4:1-4%
Eleuthero Root(Ci Wu Jia) P.E.0.8%
Epimedium (Yin Yang Huo) (Icariins) P.E.5%
Gastrodia (Tian Ma) P.E.3:1
Ginkgo Biloba (Yin Xing) USP39 P.E.24/6/1
Gotu Kola (Ji Xue Cao) P.E.5%-70%
Job’s Tears (YiYi Ren) P.E.10:1
Jujube (Da Zhao) P.E.10:1
Ligusticum (Chuan Xiong) P.E.10:1
Oat Straw (Yan Mai Cao) P.E.20:1
Phytosterol P.E.90%-95%
Pivet Fruit (Nu Zhen Zi) P.E.10:1
Prepared Soybean (Dan Dou Chi) P.E.10:1
Quercetin (Huai Hua Mi) P.E.95%
Radix Lithospermi (Zi Cao) P.E.10:1
Resveratrol (Hu Zhang) P.E.20%-99%
Rhodiola Rosea (Hong Jing Tian) P.E.1%-4%
Scutellaria (Huang Qi) P.E.10:1
TPGS ( Vitamin E TPGS)
White Kidney Bean (Bai Yun Dou) P.E.10:1